Zamek Gross Werder na Wielkiej Żuławie?

Już 20 lutego o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie (w Czytelni Ogólnej) mieszczącej się przy ulicy Jagiellończyka 3 będzie można poznać zaskakujące wyniki badań dot. zamku Gross Werder, który istniał w XVII wieku na wyspie Wielka Żuława. Wyniki badań zaprezentowane zostaną przez dra Seweryna Szczepańskiego z Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie oraz przez dra Piotra Laska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wymienieni badacze zajmowali się analizą dwóch planów, które przedstawiają Iławę oraz okolice w roku 1620. Właśnie na tych planach na Wielkiej Żuławie zaznaczone jest jakieś założenie – zamkowe lub dworskie. Na pewno jednak jest to budowla późnogotycka. Badacze analizowali również liczne źródła kartograficzne z XVIII wieku i dokumenty archiwalne w których również pojawiają się informacje na temat założenia. Zapowiada się bardzo ciekawy wykład!

Dodaj komentarz